Päivitetty 3.2.2019

SAAREN ERÄMIEHET RY

Toimintasuunnitelma 2019

Informaatio
Jatketaan perinteisen tavan mukaista tiedotustoimintaa, Lapin Kansa lehden välityksellä MLK:n seurapalstalla, paperimuotoisilla jäsentiedotteilla, sekä puhelimilla ja tekstiviesteillä.
Kehitetään edelleen sähköistä asiointia internet-verkossa, osoitteessa http://sem.mine.nu/.
Pidetään Ketapirtin ilmoitustaululla kämppäkalenteria ja kattotaululla metsästysoikeuskarttaa sekä rullamuotoista maastokarttaa takan yllä katossa.
Kokoukset: Pidetään seuran talvikokous tammikuussa ja kesäkokous elokuussa, hirvikokous ennen huhtikuuta, muita kokouksia tarpeen mukaan.
Säännöt: Valmistellaan seuran sääntöjen muutosta tavoitteena jäsenhankinnan mahdollisuuden laajentaminen.
Kokouskutsutavat: Päätetään talvikokouksessa.
Yhteistoiminta: Vaalitaan huolella käyttäytymisen perustavoitetta, jossa rehtiys, asiallisuus ja suvaitsevaisuus sovitettuna toimintoihin, antaisi harrastuksestamme ulospäin positiivisen vaikutelman ja sisäänpäin mielihyvän siitä, että minäkin saan olla mukana.
Jatketaan metsästys- ja toiminta-alueiden hankintaa ja vanhojen sopimusten uusintaa.
Ostetaan edelleen maanmittaustoistolta päivitykset maarekisteriin ja siihen liittyvä karttatulostus.
Järjestetään maanomistajille ja jäsenille keväällä pilkkikilpailu sekä syksyllä hirvipeijaiset, johon kutsutaan myös sidosryhmien edustajia.
Järjestetään talkoita, palavereja ja virkistäytymismahdollisuuksia tarpeen mukaan sekä vieraillaan kutsu- ja juhlatilaisuuksissa.
Jatketaan jänisjahtiin haluaville jäsenten vieraille vieraslupamyyntiä, jäsenen tulee olla vieraansa mukana metsällä ja valvottava että lupa on maksettu.
Järjestetään hirvenmetsästysaikana "naisjahtipäivä" johon voi osallistua muitakin perheenjäseniä tai mahdollisesti muita seuran vieraita.
Koulutus: Osallistutaan rhp:n, rhy:n ja kennelin järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin sekä tarpeen mukaan järjestetään muuta tai omatoimista koulutusta jäsenille.
Metsästys: Harrastetaan järkiperäistä hyötymetsästystä ja pien- petojen pyyntiä hyvien metsästäjätapojen periaatteella, sekä ilmoitetaan saalistilastot.
Yleiset metsästäjäsäännöt: Metsästys on vaativa harrastus, seuraavana esitettyjä asioita ei pidä lukea vaatimuksina, vaan mieluummin itsestäänselvyyksinä.
Osoita kunnioitusta luontoa ja riistaa kohtaan, luonnon elinvoimaisuus määrää harrastuksemme jatkuvuuden.
Tee osuutesi riistatyöstä, riistanhoito on luonnon auttamista riistaeläinten hyväksi.
Kehitä ja ylläpidä tietojasi ja taitojasi riistasta ja metsästyksestä, asiansa osaava metsästäjä tuntee metsästykseen vaikuttavat keskeisimmät säädökset. Hän myös kunnioittaa ja noudattaa oman metsästysseuransa sääntöjä.
Huolehdi tarkoin turvallisuudesta metsästäessäsi, esimerkillinen metsästäjä pitää yllä ampumataitoaan. Ampuma-aseitten käsittelyyn ja ampumamatkan arviointikykykyyn liittyy olennaisesti metsästyksen turvallisuus.
Älä metsästä enempää kuin riistakannat kestävät, metsästyksen tarkoitus ei ole riistakantojen olemassaolon vaarantaminen.
Älä aiheuta metsästäessäsi riistalle tarpeettomia kärsimyksiä.
Käsittele saaliisi oikein, taitava metsästäjä osaa laittaa saaliinsa herkkuateriaksi asti.
Osoita huomaavaisuutta maanomistajille ja muille luonnossa liikkujille.
Ole hyvä jahtikaveri. Luo hyvät suhteet myös naapuri- alueiden metsästäjiin.
Pyri lisäämään muiden ymmartämystä riistaeläimiä ja metsästystä kohtaan.
Hirvenpyynti: Muodostetaan tarkoitusta varten hirviporukka.
Hirviporukkaan aikovan tulee olla seuran jäsen ja 14 vuotta täyttänyt ennen hirvenmetsästyksen alkamista, sekä tultava ilmoittautumaan hirvikokoukseen mukanaan asiaan liittyvät paperit. Pakollisen työ- tai muun esteen sattuessa on valtuutettava edustaja, jolla on mukana ao. paperit tai ilmoittauduttava sihteerin välityksellä.
Hirvikokouksen jälkeisistä kokoonpanomuutoksista päättää syksyn hirvipalaveri.
Talvikokous valtuuttaa hirviporukan suorittamaan metsästyksen hirvikokouksessa päätettävien sääntöjen perusteella, jotka vahvistetaan seuran kesäkokouksessa.
Talvikokous velvoittaa hirviporukan suorittamaan ns, poliisitoimihälytykset kolarihirvi yms tapauksissa.
Hirvenpyyntilupien hakemisesta ja menettelytavasta päättää johtokunta.
Johtokunnalla on oikeus valita ensiksi, tarpeelliseksi katsomansa hirvimäärä seuran talouden ja toiminnan tukemista varten.
Metsästyksen vartiointi: Jäsenet ja metsästyksen vartijat suorittavat valvontaa omalta osaltaan..
Riistanhoito: Hankitaan nuolukiviä ja kuskataan paikalleen sekä viedään heiniä ja kerppuja ruokintapaikoille.
Viljellään riistapeltoja ja vesotaan pensikoita.
Riistalaslaskennat: Osallistutaan RHY:n ja RKTL:n riistatutkimuksiin, havaintomenetelmiin sekä kannanmäärityksiin, suoritetaan riistakolmiolaskennat talvella ja kesällä.
Ampumaharjoitukset: Järjestetään ammunnat ilma-aseilla talvella ja ruutiaseilla kesällä.
Kilpailutoiminta: Osallistutaan mahdollisiin kilpa-ammuntoihin tilanteen mukaisesti.
Kennel: Suoritetaan kennelpiirin jäsenvelvoitteet, järjestetään tarvittaessa koe- kilpailu- ja tuomaritoimintaa.
Kiinteistö- ja rakennustoiminta: Pidetään toimintakiinteistö rakennuksineen kunnossa ja siistinä sekä korjaillaan tarvittaessa.
Aloitetaan jätevesiasetusten mukainen viemärijätteen käsittelyjärjestelmän suunnittelu.
Pilkotaan ja suotajaan hankittuja polttopuita.
Rakennetaan tarvittaessa uusia ampumatorneja ja pidetään entisiä kunnossa.
Toimitalo Ketapirtti: Jatketaan Ketapirtin vuokrausta kohtuullisessa määrin käyttökulujen peittämiseksi.
Seuran jäsen perheineen saa käyttää kämppää vuokratta, käyttöaika tulee sopia varauskirjanpitäjän kanssa.
Jos seuran jäsen ja ulkopuolinen haluavat varata kämpän samaksi päiväksi, on maksava varaaja etusijalla.
Vuokra vierailta on 150 euroa / käyttökertavuorokausi tai muun sopimuksen mukaan.
Mikäli seuran jäsen ja yli viisi ulkopuolista vierasta käyttävät kämppää, on vuokrahinta sovittava.
Vierailijan, myös seuran jäsenen on merkittävä käyntinsä kämppä (vieras) kirjaan.
Päivittäistoimintoja hoitaa varauskirjanpitäjä ja kämppäisännät, sopimallaan tavalla.

Antoisaa toimintavuotta kaikille toivottaa johtokunta